EKİN ViMEP 3D Plus

Virtual MEP Construction
Ekin ViMEP Construction


EKİN VİMEP 3D+ Sanal Modelleme ile ElektroMekanik Taahhüt  

EKİN ViMEP 3D++ EKİN PROJE nin, ElektroMekanik taahütü süreçlerinde ihtiyaç duyduğ mühendislik faaliyetlerinin tamamını sanal ortamdaki birleşik tek bir 3D CAD veri tabanında tamamlayarak, kısaca sanal ortamda model üreterek, ERP veri tabanını bu sanal ortamdan, sürekli ve doğrudan besleyerek kurduğu Taahhüt Yönetimi altyapısıdır.
Diğer bir deyişle ihtiyaç duyduğumuz tüm bilgileri yüklediğimiz 3 Boyutlu Akıllı Parçalar ile üretilen 3 Boyutlu Dizayn modellerinden, Değişiklik Önerileri, Çakışma Raporu, Kesit,Görünüş, Metraj ve Koordinasyon verilerini elektronik ortamda almak, bu projelerin İmalat projesi olarak sunmak, Dizayn, Satınalma, Kalite, İş Güvenliği, Planlama ve Maliyet Bilgilerini elektronik ortamda ilgili bölümlere sürekli ve düzenli olarak transfer edebilmek, Montaj faaliyetini digital ortamda destekleyip takip etmeyi ve ERP sistemimizi de aynı veri tabanından beslemeyi içermektedir. Planlama ve Maliyet Kontrolü ise ERP altında yürütülmektedir.
Taahhüt Yönetimi altyapımızın 3 Boyutlu Dizayn modelleri temelli bu yeni tarifi, şu an dünya ve bölgemizde yaygın olarak uygulanmakta olan ve 2 boyutlu Dizayn temelli diğer Yönetim sistemlerinden çok üstündür. Çünkü sözleşmesel ve teknik sorumlulukların gereği olan mutabakatlar, 2 boyutlu dizayndan hem çok daha erken, hem daha açık ve daha net olarak tek bir veri tabanında üretilmektedir. Bu nedenle Yönetim sürecinin işverenden çalışanına kadar tüm taraf ve disiplinleri arasında, çok daha yüksek seviyede, daha doğru ve daha net mutabakatlar gerçekleşmektedir.
Bu daha doğru ürün, daha az geri dönüş ve daha az bir zaman kaybı demektir. Diğer yandan çok daha yüksek bir iş güvenliği ve çok daha yüksek kalite demektir.

3 BOYUTLU DİZAYN MODELLERİ
Tüm mühendislik çalışmalarının üzerinde yürütüldüğü CAD temelli veri tabanıdır. ERP veri kütüğü ile eşleşmiş, yapı zonları, ElektroMekanik disiplinleri ve alt sistemleri için aktivite bazlı olarak ElektroMekanik Ağacında üretilir. Dizayn Modellerinde sözleşmeye uygun olarak onaylanmış malzemelerin 1/1 ölçekli 3boyutlu Katı modelleri kullanılır. Bu malzemeler üretici katologları, ACAD MEP ve EKİN Teknik Ofis kütüphanelerinden ihtiyaca uygun olarak parametric veya multi view olarak temin edilir. ERP veri tabanının ihtiyaç duyduğu bazı niteliksel bilgiler ile maaliyet, işgücü vs gibi informasyon verileri yüklenerek Akıllı Parçalar haline getirilir. Kısaca Dizayn Modellerinin üretimi, Sanal bir model yapılmasıdır.
Üretilen model üzerinde, ElektroMekanik sistemlerinin koordinasyon eksiklikleri tespit edilir, sanal ortamda tamamlanır. Proje değerleri (hız, basınç kaybı vs gibi) ve sistem sorgulamaları, Sözleşme dökümanlarında kesinleşmemiş ve/veya eksik kalmış tüm mutabakat ihtiyaçları ortaya çıkar, Değişiklik Önerileri olarak sunulur ve mutabakatları sağlanır. Kısaca sanal model tamamlanır. Malzeme onayları ve İmalat proje listeleri ve ihtiyaç halinde revize keşifler hazırlanır.


ELEKTRONİK KOORDİNASYON
CAD ortamında üretilen Dizayn Modellerinin kendi içindeki ve diğer disiplinlerle koordinasyonları Navisworks ile elektronik ortamda bölge, disiplin ve sistem bazında yapılır ve çakışma raporları alınarak giderilir.
İMALAT PROJELERİ
İmalat Projeleri doğrudan Dizayn Modellerinin üst görünüş ve kesitlerinden, zaten sahip oldukları bilgilerin deşifre edilmesi ile istenilen ölçekte üretilirler.
ELEKTRONİK METRAJ
Metraj lar da doğrudan Dizayn Modellerinden Aktivite bazlı olarak ve ERP nin ihtiyaç duyduğu bütün bilgilerin deşifre edilmesi ile temin edilir ve elektronik ortamda ERP ye aktarılır.